CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – proszek, 800 g

6295-849

Nowy produkt

Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania.Dozowanie: środek dozujemy w stężeniu 1% (w litrze wody rozpuszczamy 10 gram środka), z 10 kilogramowego opakowania uzyskamy 1000 litrów gotowego roztworu

10 Przedmiotów

69,00 zł brutto

Własności

■ Skuteczny środek do podstawowego czyszczenia wykładzin tekstylnych i
tapicerek
■ Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
Technologia iCapsol: nie trzeba płukać, dlatego powierzchnie nie są przemoczone
■ Proszek
■ Bezpieczne działanie czyszczące
■ Czyszczenie we wszytskich zakresach temperaturowych
■ Wzbogacony o system eliminacji zapachów. Skutecznie usuwa
nieprzyjemne zapachy tj. pot, uryna, nikotyna itp..
■ Redukuje czas płukania
■ Poprawia higienę posadzki
■ Wolny od środków wybielających
■ Przyjemny, świeży zapach

Zakres zastosowań:

Dealerzy samochodowi: Czyszczenie wnętrz samochodów
Firmy sprzątające: Powierzchnie tekstylne
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie:
Powierzchnie tekstylne
Hotele, gastronomia, catering: Powierzchnie tekstylne
Sprzątanie komunalne: Powierzchnie tekstylne
Handel detaliczny: Powierzchnie tekstylne

Zastosowanie


■ Odkurzacze piorące
■ Czyszczenie dywanów

0,8
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.