PREPARAT W ŻELU DO MOTOCYKLI 500 ML

6295-763

Nowy produkt

Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.

10 Przedmiotów

32,00 zł brutto

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml)500

WŁAŚCIWOŚCI

 • Poprawiona formuła - efektywne czyszczenie nawet uporczywych zanieczyszczeń z pyłu hamulcowego
 • Żelowa formuła zapewnia doskonałą przyczepność, łatwy w użyciu
 • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
 • Gotowy do użycia
 Preparat w żelu do motocykli, 500 ml
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/