Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 – koncentrat, 250ml

31,12 zł
Brutto

Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.

Wysoce skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i odblasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 250
Opakowanie 10
Waga z opakowaniem (kg) 0,3

WŁAŚCIWOŚCI

 • Bardzo wydajny koncentrat umożliwiający uzyskanie letniego płynu do spryskiwaczy. 250 militrów koncentratu pozwala uzyskać do 25 litrów płynu do spryskiwaczy.
 • Nie pozostawia zacieków
 • Zmiękcza zaschnięte owady i skutecznie je usuwa
 • Redukuje efekt oślepiania rozproszonym światłem
 • Dobre właściwości zwilżające
 • Nie przyczynia się do powstawania pęknięć naprężeniowych w poliwęglanie i nadaje się również do czyszczenia np.: reflektorów
 • Proste dozowanie dzięki zintegrowanemu zbiornikowi dozującemu.
 • Można mieszać z zimowym płynem do spryskiwaczy Kärcher. W okresie przejściowym, jesienią i wiosną, zbiornik nie wymaga opróżniania.
 • Dzięki antywapiennej formule, może zostać zmieszany z wodą o wszystkich stopniach twardości. Brak kamienia w spryskiwaczu przedniej szyby i niedrożności dysz spryskujących.
 • Nadaje się do płaskich dysz
Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 – koncentrat, 250ml
Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 – koncentrat, 250ml
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
 • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
6296-110
5 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
 • Rejestracja

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło